VỀ CHÚNG TÔI

Tại HHD chúng tôi luôn tôn trọng bảo mật thông tin khách hàng

Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn HHD (Sau đây gọi tắt là HHD) tự hào là đơn vị tư vấn pháp lý chuyên sâu, hiệu quả cho nhiều Tổ chức, Cá nhân tại Việt Nam, HHD đồng hành cùng khách hàng xây dựng những giá trị vững bền, tạo nền tảng cho sự thịnh vượng và phát triển.

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của HHD bao gồm:

  1. Tư vấn khởi sự kinh doanh – Khởi tạo doanh nghiệp, xây dựng hành lang pháp lý cho Doanh nghiệp;

– Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp khi bắt đầu;

– Đại diện pháp lý hoàn thiện quy trình khởi tạo doanh nghiệp;

– Tư vấn hành lang pháp lý thuế, lĩnh vực kinh doanh khách hàng;

– Tư vấn cơ cấu ngành nghề, vốn góp, điều lệ trong quá trình khởi nghiệp;

– Tư vấn, xây dựng quy trình, quy chế, phối hợp hoạt động của doanh nghiệp;

– Tư vấn lập dự án đầu tư, mua bán, sáp nhập trong quá trình phát triển doanh nghiệp.

2. Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp;

 – Tư vấn pháp lý, giao dịch trong kinh doanh

– Tư vấn xử lý vấn đề pháp lý bất thường;

– Tư vấn quản lý, vận hành quy trình nghiệp vụ kinh doanh;

– Cung cấp dữ liệu pháp lý cho hoạt động doanh nghiệp;

– Tư vấn riêng cho lãnh đạo doanh nghiệp khi được đề xuất;

3. Đàm phán, giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, tranh chấp công nợ;

– Tư vấn soạn thảo, rà soát hợp đồng kinh doanh thương mại;

– Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, hợp đồng, tính pháp lý của vụ việc theo yêu cầu khách hàng;

– Tham gia đàm phán, bảo vệ quyền lợi khách hàng trong quá trình giải quyết vụ việc;

– Chủ động làm việc, thương thảo, giải quyết vụ việc và báo cáo công việc theo nội dung ủy quyền;

4. Tư vấn, giải quyết quan hệ dân sự (lao động, đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế…)

– Tư vấn quan hệ lao động trong doanh nghiệp;

– Tư vấn, giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan tới việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt Bất động sản;

– Tư vấn pháp lý trong quan hệ hôn nhân gia đình;

– Tư vấn pháp lý trong quan hệ thừa kế theo pháp luật và theo di chúc.

5. Đại diện pháp lý tranh tụng tại Tổ chức Trọng tài và Cơ quan Tòa án, Thi hành án;

– Đại diện theo Ủy quyền làm việc tại Trọng tài, Tòa án, Thi hành án;

– Tham gia hòa giải theo yêu cầu của Trọng tài, Tòa án;

– Tham gia thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ quá trình giải quyết vụ việc tại Trọng tài, Tòa án; Thi hành án;

– Tham gia tranh luận tại Trọng tài, Tòa án theo nội dung Ủy quyền;

6. Tham gia vụ án hình sự;

– Tham gia quá trình lấy lời khai trong giai đoạn chuẩn bị xét xử;

– Đại diện làm việc cùng cơ quan điều tra trong quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu;

– Đại diện làm việc cùng Viện kiểm sát trong quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu;

– Nghiên cứu, đánh giá chứng cứ, tài liệu chuẩn bị cho công tác xét xử;

– Đề nghị cơ quan Tư pháp, giám định, xác minh chứng cứ, tài liệu nếu thấy có dấu hiệu vi phạm;

– Tham gia tranh luận tại phiên tòa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Bị cáo, Bị hại.

7. Đào tạo, tọa đàm pháp lý tại Doanh nghiệp, Tổ chức, Đơn vị sự nghiệp;

– Thực hiện đào tạo pháp lý theo chuyên đề, đặt hàng Doanh nghiệp, Tổ chức, Đơn vị sự nghiệp;

– Thuyết trình, tọa đàm theo chủ đề cùng Doanh nghiệp, Tổ chức, Đơn vị sự nghiệp;

Tại HHD chúng tôi tôn trọng bảo mật thông tin khách hàng./.